’SHOUT Gospel Voices’

... er et kor med stor rummelighed, og der er altid plads til flere. Vi er medlemmer af koret fordi vi elsker at synge gospel – af glæde, om glæde og for at glæde. Det sociale samvær sættes højt, fuldstændigt som respekten til hinanden.

Koret ledes af Mads Andersen, samt korets bestyrelse. Bestyrelsen arbejder udelukkende på frivillig og ulønnet basis. Som naturlig følge heraf ønsker vi, at kormedlemmerne deltager aktivt i udførelsen af de praktiske opgaver.

’SHOUT Gospel Voices’ er en del af Græse og Sigerslevvester sognes aktivitetstilbud. Derfor betragtes det som en naturlig del af koraftener, at der bliver holdt en kort andagt, ligesom repertoiret naturligt har afsæt i det kristne evangelium, som er ”gospel” oversat til dansk. Koret deltager ved højmesser i Græse Kirke nogle gange om året, samt ved aftenandagter som koret arrangerer. Der stilles ikke forventning til kormedlemmer om tro eller engagement i kirken, men at man er loyal over for korets tilknytning til folkekirken.

Begyndelsen

I januar 1994 blev grundstenen lagt til Græse Gospelkor idet en lille gruppe af Græse og Sigerslevvester sognes menighed samledes for at synge den glade og rytmiske gospelsang. Blandt andre bestod gruppen af John Larsen der var korets dirigent i mere end 12 år, P V Kristensen som spillede for koret i mere end 14 år, og sognepræst Signe Voldby.

Aktiviteter gennem tiden

Koret er og har altid været et tilbud fra kirken til personer der ønsker at synge ”the gospel” (evangelium). Gennem årene har koret sunget i egne eller andre sognes kirker, ved kirkelige arrangementer, lavet gospelgudstjenester, koncerter både i privat og kirkelig regi. I 2006 deltog koret ved to gudstjenester i DR-kirken og både før og efter der givet mange koncerter bl.a. i Tivoli Gospel Festival, Blå Nat i Jægerspris, Gospel Aid, Dyrehavsbakken, Frederikssund Visefestival m.m. Dette arbejdet fortsætter koret med stor glæde.

Korets navn før og nu

Gennem årene har koret udviklet sig såvel i medlemsantal, som i kvalitet.
Med denne udvikling ønskede korets ledelse også, at Græse Gospelkor fik et nyt og mere ”Gospel”-klingende navn. Via forslag fra medlemmerne fandt ledelsen frem til det nuværende navn SHOUT Gospel Voices.

SHOUTgospelVoices

S for sing
H for halleluja
OUT = out

 

Historien om Gospel kan du læse om her. Kilde: WIKI: GOSPEL

Koncerter


Koret kan hyres til koncerter i kirker, foreninger m.m., samt i begrænset omfang ved private arrangementer – fortrinsvis kun hvis det er et af korets egne medlemmer der er hovedperson.

Booking kan ske her!

Musikalsk ledelse gennem årene


År Dirigent Pianist
1994-2007 John Larsen P V Kristensen
2007-2009 Mette Aagren P V Kristensen
Forår 2009 Lars Jochimsen Lars Jochimsen
Efterår 2009 Monica Brink P V Kristensen
2010-2010 Monica Brink Mads Strandgaard
2011-2011 Monica Brink Mads Holm Andersen
2012- Mads Holm Andersen Mads Holm Andersen