Foreningsvedtægter

Græse Kirke

§1 Navn, tilhørsforhold og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er: SHOUT Gospel Voices

Stk. 2 Foreningen er en medlemsforening for Græse og Sigerslevvester sognes gospelkor
          SHOUT Gospel Voices. Koret er en del af sognenes aktivitetstilbud.
Stk. 3 Korets og foreningens hjemsted er: Græse Kirkelade, Græse Bygade 25,
          3600 Frederikssund, Græse og SigerslevvesterSogne, Frederikssund Kommune.

§2 Formål

Stk. 1 Foreningens formål er:
a) at synge gospel med et repertoirespændende fra traditionelle negrospirituals, R&B, soul og nyere gospelsange.

b) at medvirke ved lokale og eksterne gospelgudstjenester, samt ved koncerter og andre arrangementer.

c) Koret repræsenterer Græse og Sigerslevvester sogne. Derfor betragtes det som en naturlig del af koraftener,
    at der bliver holdt en kort andagt, ligesom repertoiret naturligt har afsæt i det kristne evangelium (på engelsk
    ”gospel”). Der stilles ikke forventning til kormedlemmer om tro eller engagement i kirken, men det forventes
    at man er loyal over for korets tilknytning til folkekirken.

d) at arrangere gospelworkshops og andre arrangementer, der styrker de i pkt. a) til c) nævnte formål.

§3 Medlemskreds

Stk. 1. Som medlem optages enhver, som har lyst
           og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Foreningen består af medlemmer, der er
           fyldt 15 år og har lyst til at synge gospel.

 

Ovenstående er kun første del af vedtægterne.
Ønskes vedtægterne i sin fulde udformning,
kan disse rekvireres hos korledelsen.

Log på